Zaštitnim potapajućim stubovima, biće sprečeno odvijanje saobraćaja na mestima namenjenim za pešake. Radovi na postavljanju ovih savremenih stubovima počeli su danas u centru grada.

sadfghjukjztgrewefrtzuj 

Parkirana vozila na trotoarima otežavaju kretanje pešaka, koji će uskoro biti bezbedniji, jer će I u Ulici Stevana Nemanje biti postavljeni potapajući stubovi, barijera nesavesnim vozačima , koji koriste pešačku zonu u nedozvoljenim terminima. Radovi na postavljanju stubova su počeli danas ispred stare pošte, a direktor JP za uređivanje građevinskog zemljišta Mujo Šaćirović ističe važnost ovog projekta za bolju bezbednost građana.
“Stubovi će biti podešeni da se spuštaju kada je vreme za dostavu, a kada je u toku vreme samo za pešake biće podignuti neće moći da se dešava da nesavesni vozači prolaze kroz pešačku zonu I ugoržavaju bezbednost pešaka. Ovi radovi izvode se u okviru šire akcije na nivou grada, jer smo došli u situaciju da moramo fizičkim preprekama da zavedemo red u ponašanju, koji ne vode računa o pešacima, majkama sa decom, starijim ljudima”, rekao je Šaćirović.

Automatski potapajući stubići namenjeni su za regulaciju i kontrolu saobraćaja biće postavljeni u svim pešačkim zonama.

Najčitanije danas 

Izvor:Rtvnp