Danas asflatiran prva dionica puta Raškoviće – Rasno.

Hvataj 6

1 1

2 1

4 2